Dil Becerileri

Telif Komisyonu, dil becerilerini, Sözlü, Yazılı ve Gramatik becerileri içermesi için şöyle sınıflandırmayı uygun gördü: Dinleme, konuşma, Gramer (Nahiv, Sarf ve İmla), Okuma ve Kompozisyon. Bu dil becerilerinden her birini geliştirmek için başvurduğumuz aktiviteler ise, İlahiyat ve İslamî ilimler Fakültelerinde okuyan öğrencilerin pratik durum ve ihtiyaçlarına uygun bir temelden hareketle oluşturulmuştur. Dili öğrenmekten amaç, iletişimsel pratik temelinde, açık, anlaşılır interaktif tarzda dilsel bilgileri ortaya koymaktır. Pratikten uzak kelime, ibare, cümle veya kaide öğrenmek dil öğrenmek için yeterli değildir.

tr_TRTürkçe